Privacy verklaring

Verantwoordelijke

Opiniemeters, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63172828 (hierna 'Opiniemeters') is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van jouw persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder nummer M1589946. In deze Privacy verklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe Opiniemeters deze gegevens gebruikt. 

 

Doeleinden verzamelen gegevens

Bij inschrijving op opiniemeters.nl wordt gevraagd jouw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals je naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens worden door Opiniemeters gebruikt om je uit te nodigen voor onderzoek en het uitkeren van jouw saldo/gewonnen prijzen. Daarnaast heeft Opiniemeters de mogelijkheid om jou communicatieuitingen te sturen. In de onderzoeken waar Opiniemeters jou voor uitnodigd wordt gevraagd om jouw mening of ervaringen te delen over uiteenlopende onderwerpen. Deze gegevens worden door Opiniemeters gebruikt voor analysedoeleinden om de dienstverlening van Opiniemeters naar haar klanten te verbeteren. De onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt. Daarnaast worden ze zodanig bewerkt dat ze niet tot op individueel niveau herleidbaar zijn.

Opiniemeters richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat wij jou uitnodigen voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. Je mag zelf bepalen of je deelneemt aan deze onderzoeken. Je bent vrijwillig lid van het panel en je kan je altijd uitschrijven op de website van Opiniemeters. Daarnaast organiseren wij voor onze leden speciale acties, zoals kortingen, prijsvragen en andere gelijksoortige acties.

 

Op welke andere manieren wordt informatie verzameld? 

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat door een webserver aan jouw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan de computer. Cookies worden gebruikt om uw deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat je geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat je niet dezelfde formulieren telkens opnieuw dient in te vullen. Daarnaast worden cookies ingezet voor onderzoeksdoeleinden, waarbij jouw privacy uiteraard gegarandeerd wordt. Je kan een cookie te allen tijde weigeren of verwijderen door de instellingen van jouw browser aan te passen.

 

Bescherming van jouw gegevens

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden jouw persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie en andere vormen van versleuteling.

 

Welke rechten heb jij?

Als lid van Opiniemeters heb je te allen tijde inzage in de persoonsgegevens die van jou zijn vastgelegd ten behoeve van ons panel. Zodoende heb jij als lid zelf de controle over het raadplegen van deze gegevens en kan jij deze gegevens zelf aanvullen, verbeteren en eventueel verwijderen. Op het moment dat de overeenkomst tussen jou en ons panel wordt beëindigd zullen we jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk verwijderen of anonimiseren. We behouden ons echter het recht voor om persoonsgegevens die nodig zijn voor het bewijs van het bestaan van de overeenkomst tussen jouzelf en Opiniemeters, te bewaren met inachtneming van de regels die de wet voorschrijft.

 

Wijzigingen

Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. Indien Opiniemeters wijzigingen aanbrengt in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen of hierin zijn opgenomen, maakt Opiniemeters de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de website of per e-mail bekend. Wij adviseren jou om regelmatig ons Privacy verklaring te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, dan kan je de overeenkomst met Opiniemeters beëindigen.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze Privacy verklaring, dan kan je contact met ons opnemen via info@opiniemeters.nl