Algemene Voorwaarden

Opiniemeters is een initiatief van Panel Inzicht B.V., ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56080239.

Hieronder volgen stap voor stap de rechten en plichten om lid te zijn bij Opiniemeters. Door je bij Opiniemeters in te schrijven ga je akkoord met de volgende punten:

 

Artikel 1: Toepasbaarheid; overeenkomst

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van de diensten van Opiniemeters, inclusief maar niet beperkt tot (1) het lidmaatschap van een van de consumentenpanels of subpanels van Opiniemeters, (2) het gebruik van en/of de toegang tot de website opiniemeters.nl, (3) deelname aan een vragenlijst, onderzoek, prijsvraag, poll, of andere gelijksoortige actie, die wordt aangeboden, verstrekt, gehost of beheerd door of via Opiniemeters, (4) de content die wij verstrekken en (5) het in aanmerking komen voor, en/of verzilveren van beloningen, incentives, kortingen en prijzen aangeboden voor bepaalde acties en activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het succesvol invullen van vragenlijsten. Opiniemeters is een consumentenpanel waaraan je gratis kan deelnemen. Als deelnemer aan panelactiviteiten heb je ten aanzien van het consumentenpanel geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden. Opiniemeters behoudt zich het recht om jouw toegang tot, gebruik van, en/of deelname aan de diensten op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, te weigeren, beperken, verbieden, en/of af te wijzen.
1.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2: Wanneer kun je deelnemen?

2.1 Lidmaatschap van Opiniemeters is over het algemeen toegankelijk voor personen die voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, inclusief maar niet beperkt tot de vereisten voor minimumleeftijd (16 jaar of ouder) en geografische locatie (woonachtig in Nederland). De vereisten voor panellidmaatschap kunnen variëren per panel of subpanel van Opiniemeters. Wij staan slechts één lid per uniek e-mailadres toe. Opiniemeters kan weigeren om haar diensten aan iemand aan te bieden, op elk moment, om welke reden dan ook en zonder opgaaf van reden.
2.2 Indien meerdere accounts binnen één huishouden worden gehanteerd, wordt streng gecontroleerd op het apart beheren van deze accounts. Daarnaast mogen er geen overeenkomsten zijn tussen deze accounts. Indien wij constateren dat deze voorwaarden worden overtreden, dan blokkeren wij de accounts.

 

Artikel 3: Inschrijven / Lid worden

3.1 Bij het inschrijven moeten jouw gegevens naar waarheid worden ingevuld.
3.2 Elk persoon mag zich maar één keer bij Opiniemeters inschrijven. Panellidmaatschap is specifiek voor de persoon die zich registreert voor het lidmaatschap bij Opiniemeters. Je erkent dat je toegang verkrijgt tot, gebruik maakt van en/of deelneemt aan de diensten in de hoedanigheid als onafhankelijke contractant en dat er geen relatie als agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer wordt geïmpliceerd of is aangegaan ten gevolge van deze overeenkomst.
3.3 Als jouw persoonlijke gegevens veranderen, dan moeten deze zo snel mogelijk worden gewijzigd (bijvoorbeeld wanneer je een nieuw e-mailadres hebt, of een ander huisadres).
3.4 Alle gegevens die aan jou worden gevraagd moeten worden ingevuld.
3.5 Als lid ben je zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw gebruikersnaam en wachtwoord en ben je zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het al dan niet toegestane gebruik van jouw lidmaatschapsaccount. Opiniemeters raadt het gebruik van een sofinummer, financieel rekeningnummer, of enig ander identificatie- of rekeningnummer voor het gebruik als gebruikersnaam of wachtwoord ten sterkste af.
3.6 Je dient je alleen in te schrijven indien je daadwerkelijk geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van Opiniemeters. Indien geconstateerd wordt dat je een onjuiste of valse aanmelding doet, dan wordt jouw account ingenomen en ben je alle verdiensten kwijt.
3.7 Zorg dat uw e-mailadres altijd bereikbaar is. Indien wij een melding krijgen dat uw e-mailadres niet bereikbaar is (bounce) dan worden er geen e-mails naar u gestuurd. Wanneer je verwacht geen e-mails van Opiniemeters te ontvangen doordat je e-mailadres niet bereikbaar is (geweest), neem dan contact op met info@opiniemeters.nl.

 

Artikel 4: Deelname onderzoeken & sparen

4.1 Door je in te schrijven bij Opiniemeters geef je toestemming om e-mails van Opiniemeters en onze partners te ontvangen.
4.2 E-mails zijn vaak gericht op specifieke doelgroepen. Op basis van jouw profielinformatie kan het voorkomen dat je minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.
4.3 Er mag/kan niet twee keer hetzelfde e-mailadres worden opgegeven.
4.4 De punten die vermeld staan in de uitnodigingen van Opiniemeters betreft de vergoeding die je ontvangt voor het volledig afronden van het onderzoek. Wanneer je niet tot de doelgroep van het onderzoek behoort of wanneer er al voldoende deelnemers zijn, dan worden de punten niet toegekend.
4.5 Voor het invullen van vragenlijsten ontvang je een financiële vergoeding. Hiervoor dien je in jouw persoonlijke account op Opiniemeters jouw naam, IBAN nummer en BIC code door te geven. Deze BIC code is nodig om je betaling te verwerken via SEPA. De BIC code wordt automatisch voor je ingevuld nadat je jouw IBAN nummer hebt doorgegeven.

 

Artikel 5: Prijzen winnen

5.1 Daar waar mogelijk proberen we leuke acties/promoties voor onze leden te organiseren. Dat kunnen de volgende zaken zijn: een prijs verloten onder leden die deelnemen aan onderzoeken, prijsvragen, of andere gelijksoortige acties die Opiniemeters organiseert (eventueel ter beschikking gesteld door een klant/ relatie), of een korting op producten (eventueel na het afronden van een onderzoek). Aan het organiseren van kortings-, dan wel prijsacties; bijvoorbeeld als aanvulling of als substituut van reguliere vergoedingen voor het invullen van onderzoeken, of als extraatje en de frequentie waarmee deze worden georganiseerd, kunnen geen rechten worden ontleend.
5.2 Opiniemeters kan niet aansprakelijk worden gehouden voor acties, dan wel actievoorwaarden die namens onze directe partners naar jou worden verstuurd. Wanneer je een communicatie uiting namens een van onze partners ontvangt, dan communiceren wij altijd wie de afzender is van de uiting. Wij adviseren jou om de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner aandachtig door te nemen.
5.3 Als je via een van de diensten van Opiniemeters een prijs wint, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing: prijzen worden alleen uitgekeerd indien je aan de voorwaarden voldoet en prijzen worden uitgekeerd / toegezonden naar het adres / rekening die je bij jouw inschrijving hebt opgegeven. Zorg dat deze informatie altijd actueel is. Deelname aan de diensten die Opiniemeters aanbiedt is geheel voor eigen risico.
5.4 Opiniemeters onthoudt zich van de verplichting om kortings-, dan wel prijsacties te organiseren.
5.5 Behalve voor zover verboden door de geldende wetgeving, erken jij en stem je ermee in dat in geen geval Opiniemeters verantwoordelijk kan worden gehouden voor indirecte, incidentele, speciale gevolgen hebbende en/of strafbare schade om welke reden of oorzaak ook, ongeacht of Opiniemeters op de hoogte is van de mogelijkheid dat dergelijke schade kan bestaan. Elke claim of elk geschil voortvloeiend uit- of verband houdend met jouw gebruik van de diensten van Opiniemeters en/of deze voorwaarden moet worden ingediend binnen één jaar nadat een dergelijke claim of een dergelijk geschil zich heeft voorgedaan.
5.6 Bij deelname aan een actie via Facebook maak je kans op het testen van een product of het winnen van een prijs. Uit de deelnemers van de actie worden de testers/winnaars willekeurig gekozen. 

 

Artikel 6: Uitbetaling van saldo

6.1 In het kader van het gebruik van de diensten heb je de mogelijkheid om beloningen, incentives en deelnames aan prijstrekkingen te ontvangen. Informatie, officiële regels en algemene voorwaarden voor beloningen, incentives en prijstrekkingen kunnen beschikbaar zijn op de website voor een panel, aan het begin of het einde van een enquête, in enquête-uitnodigingen en/of op de website(s) van Opiniemeters en/of haar directe partners. Incentives en/of prijzen kunnen beschreven worden in nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie die door Opiniemeters en/of haar directe partners verspreid of gepubliceerd worden. Beloningen, incentives en prijzen zijn niet overdraagbaar.
6.2 Je kan een uitbetaling aanvragen wanneer je een saldo van minimaal 1.000.000 Punten hebt gespaard. Pas bij een saldo van 1.000.000 Punten vertegenwoordigen deze een daadwerkelijke tegenwaarde in euro's, te weten 12,50 euro per 1.000.000 Punten. Tot 1.000.000 Punten vertegenwoordigen de Punten slechts een fictieve tegenwaarde in euro's:

  • 1.000 Punten = 1,25 fictieve eurocenten
  • 5.000 Punten = 6,25 fictieve eurocenten
  • 100.000 Punten = 1,25 fictieve euro’s

6.3 Een uitbetaling is mogelijk via bank-/ girorekening en geschiedt onder de voorwaarden van SEPA. Om een uitbetaling aan te vragen dien je jouw naam, een Nederlands IBAN nummer en BIC code op te geven in jouw persoonlijke account bij Opiniemeters. 
6.4 Uitbetalingen kunnen alleen aangevraagd worden in veelvouden van 1.000.000 punten. Het resterende saldo blijft in jouw account staan. Daarmee kan je doorsparen voor een volgende uitbetaling.
6.5 Een bank-/ girorekening mag maar voor één account bij Opiniemeters gebruikt worden. Wordt deze bij meerdere accounts gebruikt, dan is Opiniemeters gerechtigd alle accounts van de desbetreffende deelnemer in te nemen.
6.6 Jouw uitbetaling verzoek zal binnen 30 werkdagen na aanvraag gecontroleerd en afgehandeld worden. Aan de uitbetalingstermijn van Opiniemeters kunnen geen rechten worden ontleend.
6.7 De (elektronische) boekhouding van Opiniemeters geldt als bewijs voor de uitbetaling, behoudens schriftelijk tegenbewijs door u als panellid.
6.8 Verdien je saldo via de onderzoeken van Opiniemeters, dan heb je inkomsten uit “overig werk”. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen. De Belastingdienst maakt binnen overig werk onder andere onderscheid tussen “klussen voor familie of vrienden, tegen een vergoeding van de onkosten”. Deze inkomsten hoef je niet te vermelden in jouw aangifte. “Over inkomsten vanuit deelname aan online panels” doet de Belastingdienst geen eenduidige uitspraak. Voor meer informatie hieromtrent, ga naar www.belastingdienst.nl, of neem contact op via de Belastingtelefoon (bel 0800-0543). Opiniemeters acht het lid verantwoordelijk voor het al dan niet opgeven van via Opiniemeters verdiend saldo. Opiniemeters is geenszins verantwoordelijk voor eventuele claims of boetes die je ontvangt wegens het niet of incorrect vermelden van jouw uitgekeerde saldo bij Opiniemeters.

 

Artikel 7: Privacy en persoonsgegevens

7.1 Om haar diensten te kunnen bieden dient Opiniemeters jouw persoonsgegevens te verwerken. Opiniemeters neemt de persoonsgegevens op in een bestand, welke is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, onder nummer: M1468571.
7.2 Opiniemeters draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de van toepassing zijnde (privacy)wetgeving, waaronder ook de regelgeving op het gebied van e-marketing, zoals neergelegd in de Telecommunicatiewet. Jouw gegevens zijn nooit herleidbaar naar jou als individu en worden enkel gebruikt voor interne verslaglegging van Opiniemeters en haar partners. Jouw antwoorden en gegevens worden enkel geanalyseerd in combinatie met andere gegevens en zijn tevens nooit herleidbaar naar jou als individu, tenzij jij daar expliciet toestemming voor geeft. Het op opiniemeters.nl opgenomen Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze gegevens door Opiniemeters.

 

Artikel 8: Dienstverlening

8.1 De diensten van Opiniemeters, inclusief maar niet beperkt tot (1) het lidmaatschap van een van de consumentenpanels of subpanels van Opiniemeters, (2) het gebruik van en/of de toegang tot de website opiniemeters.nl, (3) deelname aan een vragenlijst, onderzoek, prijsvraag, poll, of andere gelijksoortige actie, die wordt aangeboden, verstrekt, gehost of beheerd door of via Opiniemeters, (4) de content die wij verstrekken en (5) het in aanmerking komen voor, en/of verzilveren van beloningen, incentives, kortingen en prijzen aangeboden voor bepaalde acties en activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het succesvol invullen van vragenlijsten, zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. In het bijzonder garandeert Opiniemeters niet dat:

  • de diensten ononderbroken werken, vrij zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, noch dat gebreken (tijdig) kunnen worden verholpen;
  • de mailings met de daarop aangeboden informatie geschikt, actueel, betrouwbaar en rechtmatig zijn;
  • er geen onvolledigheden of onjuiste informatie in het spaarsaldo zitten;
  • derden de diensten niet onrechtmatig gebruiken.

8.2 De diensten van Opiniemeters zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je kan de diensten alleen gebruiken wanneer en indien beschikbaar. Opiniemeters behoudt zich het recht om de toegang tot haar diensten of een gedeelte ervan op elk gewenst moment en zonder mededeling te wijzigen, te veranderen of op te heffen en/of te beperken of te blokkeren, om welke reden dan ook of zonder opgaaf van reden. Opiniemeters biedt haar gebruikers de mogelijkheid om nieuwscontent te lezen die op basis van de publieke opinie wordt verrijkt, aan enquêtes deel te nemen en deel te nemen aan diensten van de directe partners van Opiniemeters, te weten prijsvragen; kortingscodes; en andere gelijksoortige acties. Deelname aan enquêtes is geheel vrijwillig.
8.3 Opiniemeters spant zich naar alle redelijkheid in de dienst te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens of jouw account. Opiniemeters legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek.
8.4 Opiniemeters is gerechtigd haar dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

Artikel 9: Websitecontent

9.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die Opiniemeters besteedt aan de samenstelling van haar website en de daarin opgenomen gegevens, kan Opiniemeters niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website.
9.2 Opiniemeters kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van haar website en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
9.3 Aan de informatie op de website opiniemeters.nl en de mate waarin deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt, kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Artikel 10: Gebruikersinhoud

10.1 Je bent als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle inhoud, materiaal, informatie en opmerkingen die je gebruikt, uploadt, plaatst of indient in het kader van de diensten (“gebruikersinhoud”). Bijvoorbeeld wanneer je een review plaatst over ons, of over een prijs die je bij ons hebt gewonnen door gebruik te maken van onze diensten. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle goedkeuringen, toestemmingen en/of vergunningen van derden die nodig zijn voor de gebruikersinhoud. Als je gebruikersinhoud indient, dan kan de gebruikersinhoud publiekelijk beschikbaar gesteld worden en kan het gedeeld worden met derden, inclusief maar niet beperkt tot, klanten van Opiniemeters, klanten van de klanten van Opiniemeters en externe dienstverleners. Gebruikersinhoud kan ook audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van de persoon zijn die de gebruikersinhoud indient en mag geen inhoud bevatten dat auteursrechtelijk beschermd of het handelsmerk van derden is. Gebruikersinhoud mag geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan de gebruiker bevatten. Je ontvangt voor gebruikersinhoud geen vergoeding.
10.2 Door gebruikersinhoud te gebruiken, te uploaden, te plaatsen of in te dienen, geef je Opiniemeters hierbij een eeuwigdurend, onherroepelijk, onbeperkt, overdraagbaar, wereldwijd, royalty-vrij recht en vergunning om jouw gebruikersinhoud te bewerken, te kopiëren, te verzenden, te publiceren, te vertonen, er afgeleide werken van maken, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren, of anderszins te gebruiken, te wijzigen of op welke wijze dan ook te verspreiden, zonder enige vorm van compensatie of kennisgeving.
10.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud en Opiniemeters kan en zal niet alle gebruikersinhoud bekijken en Opiniemeters is niet verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud. Opiniemeters behoudt zich het recht om gebruikersinhoud te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken dat naar oordeel van Opiniemeters: (i) in strijd is met deze Voorwaarden, (ii) in strijd is met copyright- of handelsmerkwetten of (iii) beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar is.

 

Artikel 11: Algemeen

11.1 Indien je zes maanden niet actief panel bezig bent (niet inloggen, geen e-mails lezen, geen mensen aanmelden etc.), dan wordt jouw lidmaatschap automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd. De tot op dat moment op jouw account bijgeschreven punten worden dan geannuleerd en jouw account wordt vernietigd.
11.2 Opiniemeters is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal haar gebruikers hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden treft je aan op de website opiniemeters.nl. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
11.3 Opiniemeters behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar dienstverlening te wijzigen, bijvoorbeeld door (geld)prijzen te veranderen en punten toe te kennen.
11.4 Opiniemeters houdt zich het recht voor om subpanels over te schrijven naar- of samen te voegen bij het hoofdpanel van Opiniemeters.
11.5 Mocht je het niet eens zijn met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan kun je jezelf te allen tijde uitschrijven bij Opiniemeters. Door lid te blijven ga je automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.
11.6 Bij tegenvallende resultaten behoudt Opiniemeters zich het recht voor te stoppen met haar diensten. Aan het uitkeren van resterende saldi kunnen geen rechten worden ontleend.
11.7 Als gebruiker van de diensten van Opiniemeters ben je zelf verantwoordelijk voor het bij de belastingdienst opgeven van inkomsten die via Opiniemeters eventueel verdiend kunnen worden.
11.8 Je stemt in met het schadeloos houden, verdedigen en onschuldig stellen van Opiniemeters, haar consumentenpanels en (sub)panels, het moederbedrijf, dochterbedrijven en gerelateerde bedrijven en zijn of hun respectievelijke leden, managers, aandeelhouders, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers van en tegen claims, verplichtingen, verlies, beoordelingen, beloningen, boetes en kosten en/of onkosten van welke soort ook, inclusief, zonder beperking, redelijke advocaatkosten en proceskosten voortvloeiend uit of veroorzaakt, direct of indirect door: (i) jouw overtreding of schending van deze Algemene Voorwaarden; en/of (ii) jouw gebruik van en/of deelname aan en/of toegang tot de diensten.

 

Artikel 12: Beëindiging lidmaatschap

12.1 Je kan je op ieder gewenst moment afmelden voor gebruik van de diensten van Opiniemeters door in te loggen op opiniemeters.nl en je uit te schrijven via de instellingen van jouw persoonlijke account. Je ontvangt dan een mail ter bevestiging van jouw uitschrijving. Wanneer je deze bevestigt ben je uitgeschreven bij Opiniemeters.
12.2 Na beëindiging kunnen geen punten meer op jouw account worden bij- of afgeschreven en worden alle bijgeschreven punten die in jouw account staan geannuleerd.
12.3 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die jij hebt als gebruiker van de diensten van Opiniemeters, of indien je op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan Opiniemeters en haar diensten, is Opiniemeters gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, jouw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en jouw account en de daarop bijgeschreven punten te annuleren.

 

Artikel 13: Onbevoegd gebruik

Je stemt ermee in om niet over te gaan tot: (i) het gebruik van spiders, robots of andere geautomatiseerde dataminingstechnieken om gegevens of inhoud in verband met de diensten te catalogiseren, te downloaden, op te slaan, of op enige andere wijze te reproduceren of distribueren, of om de resultaten van een enquête, prijstrekking of wedstrijd te manipuleren; (ii) het ondernemen van enige actie om met een website(s) of het gebruik van een website door een individu te interfereren, inclusief maar niet beperkt tot het overbelasten van een website door middel van “overspoelen”, “mailbomben” of “crashen”; (iii) het verzenden of overdragen van virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve codes, bestanden of informatie, inclusief maar niet beperkt tot spyware; (iv) het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van of over een andere gebruiker van de diensten; (v) het verzenden van ongevraagde e-mails, inclusief maar niet beperkt tot promoties en/of reclame voor producten of diensten; (vi) het openen, gebruiken of onderhouden van meer dan een (1) accountlidmaatschap bij een panel; (vii) het vervalsen of maskeren van jouw ware identiteit; (viii) het opnemen van een gedeelte(s) van een website in een andere website of het wijzigen van het uiterlijk van een website; (ix) het verbinden van een andere website aan een pagina van, op of in een website of de Diensten, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opiniemeters; (x) het plaatsen of overbrengen van bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onzedelijk, aanstootgevend of opruiend materiaal of inhoud of materiaal of inhoud die anders de toepasselijke wetgeving (zoals hierin gedefinieerd) zou kunnen schenden; (xi) het deelnemen aan frauduleuze activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het versnelt invullen van enquêtes, het meerdere keren invullen van dezelfde enquête, het maskeren of vervalsen van jouw identiteit, het verstekken van valse informatie tijdens het registratieproces, het indienen van valse of onware enquêtegegevens, het op frauduleuze wijze verzilveren of pogen te verzilveren van beloningen, prijzen en/of incentives en het knoeien met enquêtes; (xii) het toepassen van reverse engineering op aspecten van de diensten of het doen of uitvoeren van enige actie die de broncode kan onthullen of openbaren of het omzeilen van maatregelen of controles gebruikt om de toegang tot een website, inhoud of code te verbieden of te beperken behalve waar uitdrukkelijk door de toepasselijke wetgeving is toegestaan; (xiii) het deelnemen aan criminele of illegale handeling(en); (xiv) het gebruik van beperkte Inhoud (zoals hierin gedefinieerd) die een schending van deze Voorwaarden inhouden; of (xv) het aanmoedigen en/of adviseren van een persoon, inclusief maar niet beperkt tot een werknemer van Opiniemeters om een handeling te verrichten die krachtens deze Voorwaarden verboden zijn. Je erkent en stemt ermee in dat Nederland volledig zal meewerken aan alle wettelijke verzoeken tot bekendmaking (bijv. verzoeken van de rechtbank of dagvaardingen).

 

Artikel 14: Slot

14.1 Bij fraude en/of overtreding van de hierboven genoemde regels wordt je saldo ingenomen en je account verwijderd. Als het nodig is worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven. Tevens wordt jouw toegang tot het panel geblokkeerd en heb je geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst.
14.2 Als lid kun je geen aanspraak maken op de eventueel door Opiniemeters gemaakte fouten. Beide partijen zijn er bij gebaat dat dit door jou als lid wel bij Opiniemeters gemeld wordt. Dit wordt alsnog door Opiniemeters in alle redelijkheid opgelost.
14.3 Ondanks alle zorgvuldigheid die Opiniemeters besteedt aan het panel en bijbehorende service kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Jouw klacht kun je via de website opiniemeters.nl aan ons kenbaar maken.
14.4 Er mag geen ongewenste e-mail naar andere mensen worden gestuurd, of op een andere manier waarbij iemand over het panel leest, terwijl je deze persoon niet kent, of de persoon er niet om gevraagd heeft. Als dit gebeurt, wordt jouw lidmaatschap beëindigd.
14.5 Het plaatsen van ongevraagde berichten of verzenden van berichten zonder de vereiste toestemming wordt gezien als SPAM.
14.6 Opiniemeters kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan het panel. Indien je vermoedt dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er een foutieve bij- of afschrijving van saldo heeft plaatsgevonden dan ben je verplicht dit te melden aan Opiniemeters. Wanneer je onterecht verkregen saldo inwisselt dan ben je verplicht aan Opiniemeters een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de door Opiniemeters uitgekeerde geldbedragen.

 

Artikel 15: Disclaimer

De diensten, inclusief alle informatie, vragenlijsten, inhoud, materiaal, commentaar en diensten die op of via de services beschikbaar gesteld worden, worden “in de feitelijke staat” geleverd. Opiniemeters geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook in verband met informatie, inhoud, materiaal, commentaar, vragenlijsten, producten of diensten die beschikbaar gesteld worden op of via de diensten, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikersinhoud. Bovendien wijst Opiniemeters hierbij alle garanties af, zowel expliciet als impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties voor niet-inbreuk. Verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Opiniemeters geeft geen garantie dat de middelen, technologieën of functies opgenomen in de diensten of enige inhoud, materialen, commentaren, informatie en/of diensten daarin opgenomen, niet onderbroken zullen worden of vrij zijn van fouten, dat defecten worden gecorrigeerd, dat de systemen of de server(s) die de diensten ondersteunen vrij zijn van virussen of andere schadelijke bestanden. Opiniemeters biedt geen toegang tot of verbinding met het internet en is niet en zal niet verantwoordelijk zijn voor de acties of omissies van derden die toegang tot of de verbinding met of het gebruik van de diensten belemmeren, beperken of verhinderen.


Opiniemeters maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.