Nieuwe ministers en bedreigingen: jullie vragen over Rutte IV beantwoord


Na een formatieproces van 299 dagen kan het vierde kabinet onder leiding van Mark Rutte officieel aan de slag. Onze politiek verslaggevers Priscilla Slomp en Edo van der Goot gaven dinsdagmiddag antwoord op jullie vragen over het nieuwe kabinet. In dit overzicht lees je de beste vragen en antwoorden. Aldus nu.nl.

Lisa_O: Waarom zijn er ministers van post veranderd?

Edo: "Ministersposten worden verdeeld op basis van partijgrootte. De ene post is nu eenmaal belangrijker dan de andere, dus dan is het logisch dat de grootste partijen het eerst mogen kiezen."

"De grootste partij, opnieuw de VVD, levert daardoor eigenlijk altijd de minister-president; voor de vierde keer is dat Mark Rutte. Het ministerie van Financiën wordt vaak als tweede gekozen door de op een na grootste partij, in dit geval Sigrid Kaag voor D66."

"Op Financiën heb je namelijk zicht op alle andere departementen en ben je als het ware een spin in het web van het kabinet. Ministers die meer geld willen of nodig hebben, moeten eerst langs dat ministerie."

"Er zijn ook posten waar je misschien liever niet zit, al zullen de bewindslieden dat nooit hardop zeggen. Denk aan de staatssecretaris voor Toeslagen, waar de compensatie voor gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire moet worden afgehandeld. Of de staatssecretaris die de rampzalige gevolgen van de gaswinning in Groningen in goede banen moet leiden."

Timmy007: Hoe denkt de nieuwe minister van Volkshuisvesting het woningtekort op te lossen?

Priscilla: "Hugo de Jonge is de nieuwe minister van Volkshuisvesting en hem wacht een zware opgave. Het nieuwe kabinet wil 100.000 nieuwe woningen per jaar gaan bouwen om het tekort op te lossen, maar de vraag is of dit wel gaat lukken."

"Het Centraal Planbureau (CPB) kwam vandaag met een doorrekening van het coalitieakkoord, waarin het stelt dat het waarschijnlijk onmogelijk is om al het beschikbare geld dat er is gereserveerd voor de woningbouw ook deze kabinetsperiode uitgegeven kan worden. Dit komt door het tekort aan geschikt personeel, de levering van middelen en de tijd die nodig is voor vergunningen."
 

Vraag via Instagram: Waarom is er geen verplichting voor ministers om praktische kennis te hebben, zoals Ernst Kuipers heeft?

Edo: "Er wordt altijd een balans gezocht tussen politieke en vakinhoudelijke kennis. Natuurlijk heeft Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) als oud-dokter veel verstand van de medische wereld, maar dat zegt niets over zijn debat- of onderhandelkwaliteiten."

"Politiek is ook een tactisch spel waarbij je aan het einde van de dag simpelweg een meerderheid nodig hebt in het parlement om je plannen erdoor te krijgen. Soms geeft inhoudelijke kennis de doorslag, een andere keer kan een politiek handigheidje je helpen."

Vraag van Lorenzo_: Er is een staatssecretaris van Defensie en je hebt een minister van Defensie. Wat is nou precies het verschil qua uitvoering van taken?

Priscilla: "Allereerst is het goed om te weten dat een minister de leiding heeft over een ministerie, maar hij of zij krijgt vaak hulp van een andere minister (een minister 'voor'en/of een staatssecretaris. Dit komt omdat het voor één bewindspersoon anders te veel werk is. Een staatssecretaris krijgt vaak één bepaald onderwerp voor zijn of haar rekening. Zij zitten trouwens ook niet bij de ministerraad en zitten officieel ook niet in de regering (de koning, premier en alle ministers)."

"Op Defensie is Kajsa Ollongren minister en Christophe van der Maat staatssecretaris. Tijdens een eerste overleg (constitutioneel beraad) tussen alle bewindspersonen, nog voor de beëdiging, worden de taken verdeeld. Zo is bepaald dat Van der Maat zich voornamelijk bezig zal houden met het personeel, materieel, wapensystemen en bedrijfsveiligheid. Ollongren richt zich bijvoorbeeld op het algemene defensiebeleid, de samenstelling en toerusting van de krijgsmacht, het internationale beleid, de MIVD en de marechaussee."

"Hier kun je voor alle ministeries de precieze taakverdeling vinden."

John_Kieftenbeld: Het oude, destijds gevallen kabinet prutst driekwart jaar na de verkiezingen en komt tot een nieuw, maar bijna hetzelfde kabinet. Hoe denken deze mensen ook maar iets van vertrouwen terug te winnen van de Nederlandse burger?

Edo: "Goede vraag, en eigenlijk ook nog niet te beantwoorden. De partijleiders van de coalitie (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) waren terughoudend en bijna nederig bij de presentatie van het coalitieakkoord in december. Juist omdat de formatie zo lang duurde. Trots op de nieuwe plannen vond bijvoorbeeld Sigrid Kaag (D66) 'niet gepast', zei ze een paar weken terug."

"Het werd gister tijdens de korte kennismaking tussen de kabinetsleden en de parlementaire pers ook duidelijk dat zij vooral willen luisteren naar de mensen. Het moet achteraf blijken of ze dat in voldoende mate hebben gedaan."

Vraag via Instagram: Hoe gaan ze ervoor zorgen dat de koopkracht met de inflatie meestijgt in alle sectoren?

Edo: "Er verandert niet zo heel veel in de koopkracht. Het Centraal Planbureau, het instituut dat de plannen van de regering doorrekent, heeft berekend dat de koopkracht gemiddeld met 0,4 procent per jaar stijgt."

"Dat is nog zonder de stijgende inflatie. Als die wel wordt meegerekend, is er in de jaren 2022 tot en met 2025 helemaal geen koopkrachtstijging, maar ook geen daling."

"Maatregelen van het kabinet die voor meer geld zouden moeten zorgen, zijn de hogere arbeidskorting, het verhogen van het wettelijk minimumloon (AOW'ers profiteren hier niet van), de hogere ouderenkorting en het verhogen van de vergoeding van de kinderopvang."

"Een negatief effect is de verhoging van de zorgpremies als gevolg van de steeds duurder wordende zorg."

Vraag via Instagram: Zijn de nieuwe ministers bang voor bedreigingen?

Priscilla: "Een aantal ministers werd daar gisteren naar gevraagd door de pers. Vooral omdat het de afgelopen week weer veel in het nieuws was. De nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vertelde bijvoorbeeld dat hij dit wel thuis aan de keukentafel besproken heeft, voordat hij ja zei tegen deze baan. Zijn voorganger Hugo de Jonge moet namelijk extra worden beveiligd. Veel bewindspersonen zullen die zorgen ook wel delen met Kuipers."

Resultaten onderzoek
We hebben het de mensen via een poll op Opiniemeters gevraagd. Hieruit is gebleken dat 20 procent het eens is met de stelling: “Ik ben tevreden met het nieuwe kabinet”. 52 procent is niet eens met de stelling en 28 procent heeft er geen mening over. 

Aan deze Opiniemeters poll deden 11352 deelnemers mee.

Over de auteur

Opiniemeters is bedacht en gestart door Mark. Tijdens zijn studie voerde hij zijn eerste onderzoekjes uit. Inmiddels is dit avontuur uitgegroeid tot één van de grotere onderzoekspanels van Nederland. Panelleden geven hun mening over allerlei onderwerpen. Jaarlijks voert hij met een klein hecht (vrienden) team honderden onderzoeken uit. Aandacht voor onze leden staat hierbij altijd centraal. Daar doen we het allemaal voor!


Opiniemeters maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.